Co nowego w sporze o willę Wandy należącą do rodziny Zachwiejów?

Od dłuższego czasu osoby mieszkające w Szczawnicy domagają się tego, aby miasto na mocy prawa pierwokupu podjęli działania i po prostu wykupili willę Wanda. Jednak miasto na ten moment nie podjęło żadnych kroków. A jak wiadomo mieszkańcy domagają się uratowania willi Wanda i przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Willa Wanda znajduje się w rejestrze zabytków

Od pewnego czasu willa Wanda jest wpisana do rejestru zabytków. Dzięki temu być może uda się przeprowadzić zabezpieczenie tego obiektu. Jednak kto miałby tego dokonać? Przypomnijmy, że od kilku lat willa Wanda oraz okoliczny teren należy do pewnego inwestora. Ten jednak nie zajmuje się willą Wandą, leczy wybudował obok niej nowy obiekt. Miasto jednak nie chce skorzystać z prawa pierwokupu, ponieważ jak twierdzi, nie mogą pozwolić sobie na wydatek rzędu około 3 milionów, a następnie na kolejne miliony wydane na odrestaurowanie obiektu. Na ten moment sprawa willi Wanda znajdującej się w Szczawnicy jest cały czas rozwojowa. Zajmuje się nią również Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.