Doświadczony radny Szczawnicy rezygnuje z mandatu

Przed najbliższą sesją rady gminy, prezydium otrzymało formalną rezygnację od jednego z doświadczonych radnych. Henryk Węglarz, który od 1994 roku czynnie uczestniczył w pracy samorządu gminy Szczawnica i przez sześć kadencji zasiadał w jej radzie, zdecydował się zrzec swojego mandatu.

Decyzja Węglarza była podyktowana jego nowym zobowiązaniem zawodowym. Został on mianowany dyrektorem szkoły mieszczącej się w Szlachtowej. Ze względu na to, że instytucja edukacyjna jest pod administracyjnym zarządem samorządu Szczawnicy, nie byłoby możliwe łączenie roli dyrektora z obowiązkami radnego.

Maria Zięba, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, wyjaśnia, że procedura w takich sytuacjach przewiduje formalne wygaśnięcie mandatu. Podkreśla jednak, że nie ma planów uzupełnienia składu rady gminy do końca bieżącej kadencji. Pozostanie więc jeden wolny miejsce.