Finalizacja inwestycji drogowych na terenie gmin: Jodłownik, Laskowa i Łukowica

25 października, w środku tygodnia, nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji drogowych, które przeprowadzono na obszarze trzech gmin: Jodłownik, Laskowa oraz Łukowica.

Na terenie gminy Jodłownik ukończono szereg istotnych prac. Pierwsza z nich to etapowy remont drogi powiatowej numer 1632K, która biegnie z Kępanowa do Tymbarku przez miejscowość Krasne Lasocice. W ramach tej inwestycji odnowiono nawierzchnię bitumiczną, przebudowano chodnik, który teraz został wyposażony w nowoczesny system odwodnienia. Ponadto, umieszczono przejścia dla pieszych i odpowiednie oznakowanie. Całość prac objęła odcinek o długości 680 metrów bieżących.

Oprócz tego, przeprowadzono również renowację drogi powiatowej numer 1621K prowadzącej z Jodłownika do Szczyrzycy. Inwestycja ta obejmowała prace nad nową nawierzchnią, regulację systemu odwodnienia i wzmocnienie poboczy. Remont obejmował odcinki o sumarycznej długości 2767 metrów bieżących. Dodatkowo, przeprowadzono remont etapowy drogi powiatowej numer 1622K w Szczyrzycy, na odcinku o długości 835 metrów bieżących.

Na realizację tych prac na terenie gminy Jodłownik pozyskano wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, który w ramach programu Polski Ład dofinansował inwestycje w 98%. Całkowita wartość zakończonych projektów wyniosła 3 miliony 887 tysięcy złotych.