Mini obwodnica Starego Sącza powstaje: oczekiwane zakończenie prac do końca września

Planowana inwestycja drogowa, znana jako mini obwodnica Starego Sącza, ma zostać ukończona do końca września. Projekt obejmuje rozbudowę ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz modernizację ulicy Podegrodzkiej. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, powstanie most ponad rzeką Moszczenicą.

Jak mówi burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, praktycznie zakończono już etap prac na ulicy Podegrodzkiej i części ulicy Wyszyńskiego. Wszystko to, co miało być wykonane – z wyjątkiem ostatniej warstwy – zostało zrealizowane, od nowego ronda na ulicy Podegrodzkiej aż po rzekę Moszczenicę. Dodatkowo, na odcinku prowadzącym od Moszczenicy do Strefy Aktywności Gospodarczej (ulica Wielki Wygon), wybudowany został już korpus drogi.

Nowa trasa drogowa będzie miała istotne znaczenie dla regionu. Ułatwi ona dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej oraz do nowych osiedli mieszkaniowych, które powstają w pobliżu. Dodatkowo, będzie pełniła rolę objazdu dla centrum miasta.

Rozpoczęcie budowy mini obwodnicy miało miejsce pod koniec 2023 roku. Całościowy koszt inwestycji wyniesie ponad 13 milionów złotych.