Planowana konstrukcja nowego mostu na rzece Poprad w Starym Sączu przez GDDKiA

W związku z zapowiedzią budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Poprad, łączącej Nowy i Stary Sącz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie rozpoczęła postępowanie przetargowe. Celem jest wyłonienie projektanta, który przygotuje kompletną dokumentację techniczną dla tej inwestycji. Przewidywana lokalizacja mostu to trasa drogi krajowej nr 87, a zadaniem wybranego projektanta będzie również nadzór autorski nad budową.

Zamawiający przewiduje, że nowa konstrukcja będzie gotowa do użytkowania jeszcze przed zakończeniem roku 2027. Aktualny most na tej trasie pochodzi z 1964 roku, a plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przewidują jego rozbiórkę w ciągu najbliższych lat.

Od potencjalnego projektanta wymagane jest nie tylko stworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej dla nowego mostu i dróg dojazdowych, ale również uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację prac budowlanych. Do opracowania powinny być przedstawione trzy warianty techniczne nowego mostu wraz z analizą ekonomiczną każdego z nich. Wykonany projekt będzie podstawą do dalszego przetargu na wykonanie prac budowlanych. Przedmiotem planowanego zadania jest „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Poprad w ciągu drogi krajowej nr 87 w miejscowości Stary Sącz”.