Zarząd Dróg w Limanowej ostrzega: utrudnienia na drodze nr 1580K przez Jadamwolę

Informacje przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej dotyczą trudności, które mogą napotkać kierowcy na drodze powiatowej o numeracji 1580K. Te utrudnienia wynikają z prac związanych z przebudową fragmentu tej drogi, który przechodzi przez wieś Jadamwola.

Od dnia 19 do dnia 20 września – czyli od wtorku do środy – kierujący pojazdami muszą mieć na uwadze ewentualne komplikacje w ruchu drogowym na obszarze Jadamwoli, leżącej w gminie Łukowica. Wszystko za sprawą robót drogowych, które polegają na wykonaniu asfaltu obejmującego warstwę wyrównawczą, ulepszoną geosiatką, a także stworzeniu warstwy ścieralnej. Prace te dotyczą około 1,2 kilometra trasy, począwszy od granicy z miejscowością Świdnik i prowadzącej do Olszany.

W dniu wtorkowym (19 września) ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo z uwagi na prowadzone prace. Niemniej jednak już dzień później (20 września), kierowcy muszą być gotowi na całkowite wstrzymanie ruchu drogowego. Właśnie w tym dniu droga zostanie zamknięta, aby dać możliwość położenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Na czas prowadzenia prac została wyznaczona droga objazdowa. Osoby jadące z Olszany do Jadamwoli skierowane będą trasą gminną przez Budzyń, następnie będą musiały skierować się w stronę Szkoły Podstawowej i dalej do miejscowości Świdnik. Dalej trasa będzie prowadzić drogą powiatową o numerze 1610K do Łukowicy, a następnie drogą powiatową nr 1545K do Jastrzębia (zwanej również Czartowską). Trasa ta obowiązuje także w odwrotnym kierunku dla tych, którzy przybywają ze strony Młyńczyska-Jastrzębia.