Inwestycje drogowe w gminie Stary Sącz o wartości milionów złotych

Podczas niedawnego spotkania Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki, poruszał temat nadchodzących inwestycji drogowych w gminie Stary Sącz. Dyskusję odbył z Jackiem Lelkiem, burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz, oraz Kazimierzem Gizickim, wiceburmistrzem. Rozmówcy skupili się na planach związanych z obecnymi i przyszłorocznymi projektami.

Kwiatkowski poinformował o postępującej rozbudowie i modernizacji drogi powiatowej przy ulicy Partyzantów w Starym Sączu. Prace obejmują także tereny Przysietnicy oraz Moszczenicy Niżnej. Całość projektu rozciąga się na długość 618 metrów. Dodatkowo, starosta wspomniał o budowie różnorodnej infrastruktury drogowej, takiej jak most, chodniki czy przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji powstanie też zatoka autobusowa.