Inwestycje w Starym Sączu: Otwarcie terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę ul. Kardynała Wyszyńskiego

Podczas gdy warunki pogodowe nie są najbardziej sprzyjające, Stary Sącz jest świadkiem jednej z kluczowych inwestycji strategicznych i rozwojowych ostatnich lat. Te działania obejmują kontynuację rozbudowy ciągu komunikacyjnego na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przebudowę ulicy Podegrodzkiej. W zasięgu tych prac pojawiają się nowo budowane bloki mieszkalne.

Zgodnie z zapewnieniami miejscowych władz, ta inwestycja ma na celu przede wszystkim otworzenie nowych możliwości dla inwestorów w strefie SAG. Często mówi się, że tam, gdzie powstaje droga, tam rodzą się również inwestycje. To jest naturalny proces rozwoju każdego miasta.

Aktualnie, strefa przemysłowa zlokalizowana wzdłuż ulic Wielki Wygon i Kardynała Wyszyńskiego nie działa na pełnym potencjale. Przykładowo, jedno z przedsiębiorstw wystawiło swoje lokum na sprzedaż, a inne zgłosiło upadłość. Mimo to, władze miasta nie tracą optymizmu. Wzywają do cierpliwości, podkreślając, że tam, gdzie powstaje droga, tam pojawiają się inwestycje.