Złote gody świętowane w Starym Sączu z udziałem burmistrza i odznaczeniami prezydenckimi

Wtorek, 12 grudnia 2023 roku, był dniem świętowania jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego przez pary zamieszkujące gminę Stary Sącz. Ceremonia wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na cześć złotych godów odbyła się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania. Medale wręczył zaszczytnym parom Jacek Lelek, pełniący funkcję burmistrza Starego Sącza. Z okazji tego wyjątkowego dnia nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń i gratulacji dla jubilatów.

Gospodarzem uroczystości byli burmistrz Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodniczący rady miasta Andrzej Stawiarski, sekretarz Daniel Śmierciak oraz Alfreda Wastag, kierująca starosądeckim Urzędem Stanu Cywilnego. Uroczystość nabrała wysokiej rangi dzięki Mszy św. odprawionej na intencję par obchodzących jubileusz oraz ich rodzin; liturgii przewodniczył ks. proboszcz Marek Tabor.

Alfreda Wastag, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu, wygłosiła wzruszające przemówienie. Podkreśliła, że pomimo upływu wielu lat od momentu zawiązania przez pary małżeńskiego węzła, dotrzymały one danego sobie słowa miłości, wierności i szacunku, nawet wobec wielu trudności. Za to zasłużyły na uznanie nie tylko ze strony bliskich, ale również całego społeczeństwa. Wdzięczność za ich trud i poświęcenie wyraziły z pewnością dzieci par, a burmistrz Starego Sącza, doceniając ich wkład, wystąpił do Prezydenta RP o nadanie jubilatom odznaczeń państwowych „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, którymi zostali uhonorowani podczas ceremonii.