Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, doceniony przez Ligę Ochrony Przyrody za zasługi dla środowiska

W czasie obchodów 95. rocznicy powstania Ligi Ochrony Przyrody, burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, został uhonorowany specjalnym odznaczeniem. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie przyznał mu medal za „Zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”.

Tadeusz Ogorzałek, prezes zarządu LOP, podczas ceremonii wręczenia medalu wyraził swoje uznanie dla burmistrza Leleka. Powiedział: „Chcemy uhonorować Pana Jacka Lelka, Burmistrza Starego Sącza – tej perełki Ziemi Sadeckiej – za wspieranie naszej działalności statutowej. Cenimy go za promowanie idei zrównoważonego rozwoju i za wdrażanie dobrych praktyk w tym obszarze”. Prezes dodał również, że takie postawy są dzisiaj rzadkością i wyraził dumę z faktu, że tak wartościowe działania są realizowane w Starym Sączu.

Medal wręczył osobiście Wiceprezes Zarządu Głównego LOP w Warszawie, Piotr Zacharski, reprezentując Ministra Klimatu i Środowiska. Ceremonia była wyrazem uznania dla wkładu burmistrza w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój Starego Sącza.