Nowy dzierżawca nieruchomości przy ulicy Piaski w Starym Sączu

Znana firma Machnik podjęła decyzję o zaprzestaniu dzierżawy wytwórni mas bitumicznych, która swoją siedzibę ma na ulicy Piaski w Starym Sączu. W ostatnim czasie, nieruchomość ta wzbudziła zainteresowanie firmy ZIBUD.

Jacek Lelek, burmistrz miasta, potwierdza te doniesienia. Wyjaśnia, że Machnik formalnie złożył rezygnację z przedłużania umowy dzierżawy. Tym samym otworzyło to drogę dla nowego potencjalnego dzierżawcy – firmy ZIBUD. Firma ta planuje prowadzić swoją działalność na terenie wytwórni mas bitumicznych. Burmistrz wyraził chęć podpisania z firmą ZIBUD trzyletniej umowy dzierżawy.

Zgodnie z planami, firma ZIBUD będzie regularnie wpłacać do kasy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu kwotę 15 tysięcy złotych netto miesięcznie, tytułem opłaty za dzierżawę nieruchomości.