Szkoły Ginących Zawodów w Powiecie Nowosądeckim: Dziedzictwo kulturowe zabezpieczone dzięki inwestycji przekraczającej 420 tysięcy złotych

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ulokował w tym roku ponad 420 tysięcy złotych na finansowanie Szkoły Ginących Zawodów, co stanowi unikalną inicjatywę na mapie naszego kraju. W ramach tego projektu, stawiają oni na zachowanie i pielęgnację lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Aktualnie, na terenie Powiatu Nowosądeckiego, funkcjonuje 89 takich ośrodków edukacyjnych, gromadzących w sumie przeszło 700 uczniów. Nauczaniem w tych placówkach zajmuje się zespół składający się z 57 wykwalifikowanych instruktorów, którzy prowadzą zajęcia przez łącznie 271 godzin tygodniowo. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkółek zostały objęte stosownymi umowami.

Jak podkreśla starosta Marek Kwiatkowski, głównym celem działalności Szkółek jest dbanie o dziedzictwo kulturowe regionu oraz zapobieganie jego zapomnieniu. Dzięki współpracy z doświadczonymi mistrzami, młodzi ludzie mają szansę nauczyć się, jak pisze się ikony, maluje na szkle, tworzy ozdoby z bibuły czy gra na tradycyjnych instrumentach muzycznych. Co więcej, wraz z każdym rokiem można zaobserwować wzrost zarówno liczby szkółek, jak i zainteresowania uczniów. Starosta docenia także zaangażowanie wszystkich osób wspierających rozwój szkółek, które umożliwiają młodym ludziom zapoznanie się z historią regionu oraz zdobycie umiejętności powoli odchodzących w niepamięć. Nadzorem nad funkcjonowaniem szkółek zajmuje się Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.