Zjawisko dojazdów do pracy – Nowy Sącz jako atrakcyjne miejsce zatrudnienia dla spoza miasta

Rozważając populację Nowego Sącza, która wynosiła 80,6 tys. mieszkańców na koniec 2022 roku, warto zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko. Mianowicie, prawie jedna trzecia tej liczby, czyli blisko 23 tysiące osób, to ludzie, którzy zamieszkują poza granicami miasta, ale codziennie dojeżdżają do niego w celach zawodowych. Ta grupa pracowników dojeżdżających systematycznie powiększa się, mimo że populacja miasta ma tendencję do delikatnego spadku (o około 0,5 procenta rocznie).

W ciągu minionych pięciu lat liczba dojeżdżających robotników wzrosła o niemal 10 tysięcy. To dowód na to, że Nowy Sącz stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla osób mieszkających w okolicznych miejscowościach.

Dane dotyczące tego fenomenu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i zostały opublikowane w ramach spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku. Z tych informacji wynika, że istnieją cztery miasta w Polsce, które przyciągają ponad 100 tysięcy dojeżdżających pracowników (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań). Ponadto, mamy w Polsce jeszcze pięć miast zatrudniających od 50 do 100 tysięcy „przyjezdnych” (Wrocław, Gdańsk, Łódź, Lublin, Rzeszów) oraz dodatkowo 27 miast, które dają pracę od 15 do 50 tysięcy osobom z okolicznych miejscowości. Nowy Sącz znajduje się właśnie w tej ostatniej grupie.