Budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej 969 – duży postęp w realizacji projektu

Droga wojewódzka numer 969, zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez samorząd, ma zostać przeprowadzona według trzeciej opcji. Ta wersja zakłada budowę obwodnicy omijającej centrum Łącka i Czerńca. Jest to istotny postęp na drodze do realizacji projektu, który przyniesie mieszkańcom tych miejscowości znaczne korzyści, takie jak zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego w centralnych częściach miast. W szczególności będzie wpływało to na redukcję liczby wypadków, które niestety są dość częste na tym odcinku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podjął decyzję o wyborze trasy mniej niż 3-kilometrowego odcinka z Czerńca do Łącka do realizacji. Trasa jest najtańsza do wykonania i niesie za sobą najmniejsze ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Na jej trasie planuje się budowę ośmiu obiektów mostowych. Zgodnie z założeniami, obwodnica powinna być gotowa w roku 2027. Kluczowy moment nastąpił kilkanaście dni temu, kiedy wydana została decyzja środowiskowa.

Jak relacjonuje Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko, do podjęcia tej decyzji poprzedziły konsultacje społeczne. Teraz pozostaje kwestia pozyskania niezbędnych funduszy – szacuje się, że koszt całej inwestycji wyniesie około 120 milionów złotych. Wójt ma nadzieję, że w najbliższym budżecie województwa małopolskiego znajdą się środki na dokumentację projektową.