Plan Trzeciej Drogi dla powiatu nowotarskiego: poprawa reputacji miejscowego szpitala i wsparcie w tworzeniu schronów

Przedstawiciele kandydatów KWW Trzeciej Drogi, którzy ubiegają się o miejsca w Radzie Powiatu Nowotarskiego, podkreślają swoje zaangażowanie w rozwój sektora turystycznego i agroturystycznego w regionie. Zapowiadają, że podejmą wszelkie niezbędne działania, aby ta gałąź gospodarki mogła dynamicznie się rozwijać. To obejmuje wsparcie dla budowy nowych obiektów turystycznych i rozbudowy już istniejących.

Podnoszą również kwestię infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego. Twierdzą, że zadbają nie tylko o budowę nowych dróg, ale także o remonty i modernizację istniejącej sieci drogowej. Celem jest ułatwienie poruszania się po terenie powiatu zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych gości.

Wśród ich postulatów znalazło się również zadanie przywrócenia dobrej reputacji szpitalowi nowotarskiemu oraz pomoc w budowie schronów. Te inicjatywy mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcie większej liczby turystów do powiatu nowotarskiego.