Stary Sącz planuje ambitny budżet inwestycyjny na rok 2024

Na rok 2024 Stary Sącz planuje budżet, który będzie mocno skoncentrowany na inwestycjach. Jacek Lelek, burmistrz miasta wyraża przekonanie o silnym wpływie inwestycji w przyszłym roku, mówiąc: „Jesteśmy na fali inwestycyjnej. Mamy apetyt na więcej”. Właśnie przedstawił on projekt budżetu przyszłego roku, w którym suma przeznaczona na wydatki wynosi ponad 163 miliony złotych.

Mimo wyzwań takich jak rosnące ceny energii, inflacja oraz presja płacowa, ten budżet umożliwi utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury i oferowanych przez miasto usług. Oczywiście, nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza w obecnych czasach.

Każda budżetowa decyzja to trudne wyzwanie. Samorządy muszą balansować między ograniczeniami w zdobywaniu dochodów a koniecznością radzenia sobie z inflacją, wzrostem kosztów energii czy płac. To praktycznie oznacza znalezienie funduszy na pokrycie rosnących bieżących wydatków, które bezpośrednio wpływają na jakość infrastruktury miejskiej i usług komunalnych. Mimo to, włodarze miasta nie tracą apetytu na dalsze inwestycje. Kluczowe miejsce w planie inwestycyjnym zajmują zadania kontynuowane.