Świętowanie 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej poprzez Europejski Festiwal Młodzieży OHP

W maju 2024 roku, na przełomie dni od 20 do 23, mała miejscowość Barcice stała się gospodarzem wyjątkowego wydarzenia. Zorganizowano tam Europejski Festiwal Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, który świętował dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Równocześnie, wydarzenie to niosło ze sobą przekaz zawarty w tytule festiwalu – cytacie Roberta Schumana: „Jesteśmy jedynymi architektami przyszłości”.

Podczas trwania festiwalu, młodzież miała okazję bliżej zapoznać się z kulturą niektórych z krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy festiwalu nie tylko uczyli się tańczyć tradycyjny taniec belgijski „Belgijkę”, ale także tworzyli i prezentowali stoiska wystawiennicze reprezentujące poszczególne państwa europejskie. Co więcej, mieli też szansę zmierzyć się z innymi w konkursie dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej.

Zwieńczeniem całego wydarzenia była uroczysta gala, która odbyła się w Barcicach 22 maja 2024 roku. To moment pełen radości, przyjaźni i otwartości, który podkreślał nie tylko znaczenie integracji europejskiej, ale także rolę młodzieży jako „architektów przyszłości”.